útba igazítunknascarfashionnői szakasz!fog esni?szeretlek!
Egyéni keresés
hirdetés

Az i­par­te­le­pek az üz­le­ti vagy ipa­ri cé­lú in­gat­la­no­kat fo­gal­ja ma­gá­ba, e­zek le­het­nek üz­let­he­lyi­sé­gek, ven­dég­lá­tó­ipa­ri egy­sé­gek, erdők, tel­kek, szán­tók, mező­gaz­da­sá­gi in­gat­la­nok, gyá­rak, rak­tá­rak, mű­he­lyek stb.